fbpx
Studia jednolite magisterskie i II stopnia

FIZJOTERAPIA

Studia licencjackie i II stopnia

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO

Studia licencjackie
Studia podyplomowe

OSTEOPATIA

Studia jednolite magisterskie i II stopnia

FIZJOTERAPIA

Studia licencjackie i II stopnia

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO

Studia licencjackie
Studia podyplomowe

OSTEOPATIA

Aktualności

Harmonogram obron prac dyplomowych – Pielęgniarstwo licencjat

Harmonogram obron prac dyplomowych – Pielęgniarstwo licencjat

Harmonogram obron prac dyplomowych – Fizjoterapia drugiego stopnia

Harmonogram obron prac dyplomowych – Fizjoterapia drugiego stopnia  

URLOP WYTCHNIENIOWY DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

W dniu 13 maja 2020 r., Senat RP uchwalił projekt ustawy o wsparciu podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego. Zaproponowano tzw. […]

Badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla studentów kierunków medycznych

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach […]

Barek

Informujemy, że od 27 czerwca 2020 r.  barek dla studentów będzie czynny w weekendy od godz. 10.00    

Zapomoga

Przyznano kolejne 2 zapomogi dla studentów o nr. indeksu: 4836; 4078 W sprawie przyznanej kwoty zapomogi, proszę o kontakt z […]

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

     Klauzula informacyjna